4 هزار تومان تخفیف سفارش غذای دلینو هدیه ردلاین کالا
مخصوص کاربران ردلاین کالا  و  سفارش اول