تخفیف 30% سفارش غذا در چیلیوری
هر روز دو نوع غذا از رستوران‌های منتخب با 30٪ تخفیف بدون سقف