50% تخفیف معرفی سینماها با بلیط نیم بها در سراسر کشور در سینما تیکت